Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Producenci

Zaloguj się

Gwarancja


  1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty i są objęte gwarancjami poszczególnych producentów lub importerów. Okres gwarancji jest uzależniony od producenta oraz rodzaju towaru. Okresy gwarancji producentów są podawane w opisach poszczególnych towarów lub na karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego towaru..
  2. Zwracamy uwagę na zamieszczony w niektórych kartach gwarancyjnych wymóg montażu urządzeń przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
  3. Kupujący wraz z zamówionym towarem otrzymuje potwierdzoną przez Sprzedawcę kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu producenta oraz instrukcję obsługi. Wszelkie problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane punkty serwisowe producentów na terenie Polski. Adresy punktów serwisowych znajdują się w kartach gwarancyjnych oraz na stronach internetowych producentów.
  4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 


Sklep internetowy Shoper.pl